Hafslund selger fibernettvirksomhet
22. desember 2010

Hafslund Venture har solgt Hafslund Fibernett AS til PE-fondet EQT V. Kjøper overtar selskapet med kunder, personell og utstyr. Salget er et naturlig steg for å rendyrke strategien om satsing på utbygging av fornybar energi, videreutvikling av infrastruktur for energi samt å vokse innen strømsalg.

Kjøper betaler Hafslund NOK 1 477 millioner for 100 % av aksjene i Hafslund Fibernett AS. Transaksjonen vil gi en gevinst på om lag NOK 900 millioner. Transaksjonen er kun betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og vil bli gjennomført når godkjennelsen foreligger.

Hafslund-konsernets utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing på utbygging av fornybar energi og videreutvikling av infrastruktur for energi, samtidig som konsernet vokser innen strømsalg. Salget av fibernettvirksomheten er et naturlig steg for å rendyrke denne strategien.KALENDER