Felles fjernvarmenett utredes i Øresund-regionen
21. desember 2010

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona, Lunds Energikoncernen og Öresundskraft har signert en avtale om å utrede forutsetningene for et samvirke innen fjernvarmeområdet.

Partene skal sammen analysere de økonomiske, tekniske- og miljømessige forutsetningene for en sammenkobling av sine fjernvarmenett, likesom forutsetningene for en sammenkobling av et felles produksjonssystem for fjernvarme.
Analysen skal munne ut i et ikke-bindende samvirkeforslag våren 2011.

- Med et regionalt fjernvarmesystem skapes store muligheter for å optimere fjernvarmeproduksjonen, som reduserer behovet av reinvesteringer samtidig som muligheten for å ta imot spillvarme øker, sier Anders Østlund, adm. direktør i Öresundskraft AB.
Allerede i 2005 ble fjernvarmenettene i Landskrona og Helsingborg koblet sammen.

- Ved å ta ytterligere et steg mot et regionalt fjernvarmesystem, tror vi på ytterligere samordningsfordeler som kommer kundene i hele regionen til gode, sier Kåre Larsson, forvaltningssjef i Teknik och stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad.

Også Lunds Energikoncernen har tidligere bygget ut sitt fjernvarmenett gjennom en ledning mellom anleggene i Lomma/ Lund og Eslöv.
- Med sammenkoblede nett oppnås et større varmemarked for elproduksjon som er helt i tråd med vår satsing på å etablere et biobrenselbasert kraftvarmeverk i Örtofta. Det forsterker fjernvarmens konkurransekraft, samtidig som miljøprofilen forbedres ytterligere, sier Jan Samuelsson, konsernsjef for Lunds Energikoncernen AB i en felles pressemelding.

 Tre i samarbeidet; tv Bj
KALENDER