Tre anbudsrunder for fjernvarme infrastruktur i 2011
18. desember 2010

Enova planlegger tre anbudsrunder for fjernvarme infrastruktur i 2011. I forbindelse med den første runden vil Enova holde to miniseminarer i januar i hhv Oslo og Trondheim, for å informere om programkriterier, rammebetingelser og muligheter innenfor infrastrukturordningen.

I 2011 planlegges det tre anbudsrunder med tentativ tidsplan som følger:

Runde 1

Aktivitet

Dato

Kunngjort i Doffin

01.02.2011

Tilbudsfrist

01.03.2011

Kontraktstildeling

Uke 17

 Runde 2

Aktivitet

Dato

Kunngjort i Doffin

01.04.2011

Tilbudsfrist

09.05.2011

Kontraktstildeling

Uke 26

 Runde 3

Aktivitet

Dato

Kunngjort i Doffin

01.08.2011

Tilbudsfrist

01.09.2011

Kontraktstildeling

Uke 43

- Det er kun planlagt anbudsrunder med maksimal tildelingsramme 40,5 MNOK, dette for å komme under EØS-terskelnivå. Dersom det er enkeltprosjekter som overstiger 40,5 MNOK, trenger Enova å få beskjed om dette for å kunne gjøre endringer på planen, sier rådgiver Andreas Stokke.

Første miniseminar holdes i Oslo den 19. januar fra kl. 12-14, og andre miniseminar holdes i Trondheim den 21. januar fra kl. 10-12. - Enova vil også være tilgjengelig for evt. møter før og etter miniseminarene, sier Andreas Stokke, som vil komme tilbake med mer informasjon like over nyttår.

For å muliggjøre en langsiktig utnyttelse av fornybar varme i Norge, vil Enova SF stimulere til utbygging av fjernvarmekapasitet for økt levering av varme til sluttbrukere.
Program for fjernvarme infrastruktur yter kompensasjon til aktører som vil investere i, bygge ut og drive infrastruktur for fjernvarme i Norge. Programmet gjennomføres som en PSO anbudsordning for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse. Se forøvrig programtekst for Program for fjernvarme infrastruktur på http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1265

 

 KALENDER