Endringer i Lyses konsernledelse
17. desember 2010

For å arbeide mer effektivt mot strategiske mål knyttet til forretningsområdene energi og tele samt en sammensmelting av disse forretningsområdene, såkalt smart utility, vil Lyse fra 1. januar 2011 gjennomføre endringer i konsernledelsen og i andre ledelsesfunksjoner.

Lyse har siden 1999 vært gjennom en betydelig vekst og har gått fra å være et tradisjonelt kraftselskap til å bli et moderne energi- og telekommunikasjonsselskap. Konsernet har økt omsetningen fra 1,8 milliarder kroner i 1999 til dagens nivå på 5-6 milliarder kroner. Antall ansatte har vokst fra 550 til 900 i samme periode, samtidig som selskapet har foretatt betydelige investeringer blant annet innenfor gass og fiberbasert bredbånd.
- Lyse vil fortsette veksten, og vil derfor styrke organisasjon og ledelse slik at vi kan møte framtidige muligheter og utfordringer på en best mulig måte, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Fra årsskiftet vil konsernledelsen ha følgende sammensetning:

Konsernsjef Eimund Nygaard
Energi, konserndirektør Ole Gabrielsen
Tele, konserndirektør Toril Nag
Infrastruktur, konserndirektør Torbjørn Johnsen
Marked, konserndirektør Grethe Høiland
Økonomi og finans, konserndirektør Leiv Ingve Ørke
Smart Utility og forretningsutvikling, konserndirektør Eirik Gundegjerde
HR og kommunikasjon, konserndirektør Ove Jølbo

Toril Nag, født 1964, er nytt medlem av konsernledelsen. Hun kommer fra stillingen som partner og leder for region Sør-Vest i KPMG. I perioden 2006 – 2009 var hun konserndirektør i Fokus Bank. Toril Nag var administrerende direktør i Lyse Tele AS og del av Lyses konsernledelse i perioden 2001 – 2005. Hun er utdannet sivilingeniør i Computer Science/Communications ved University of Strathclyde i Skottland. Nag vil ved tiltredelse gå inn som styreleder i datterselskapene Altibox, Noralarm og Lyse Fiberinvest.

- Den nye konsernledelsen representerer sterk kontinuitet og bred kompetanse. Jeg er også glad for at de som går ut av konsernledelsen og som har medvirket sterkt til at Lyse er der vi er i dag, fortsetter i viktige funksjoner, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

 

Eirik Gundegjerde tiltrer en nyopprettet stilling som konserndirektør for Smart Utility og forretningsutvikling. Gundegjerde skal ha hovedansvar for å skape framtidens produkter og løsninger i grensesnittet mellom energi og telekom.

 

 

Leif Aarthun Ims, født 1966, er med virkning fra 1. januar 2011 ansatt som administrerende direktør i Altibox AS, og overtar stillingen etter Eirik Gundegjerde. Ims har jobbet i Altibox siden mai 2009, og kommer fra stillingen som produktdirektør. Ims er utdannet sivilingeniør, og har 20 års erfaring fra bransjene telekommunikasjon og olje- og gass. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger innenfor produkt-, strategi- og teknologiutvikling samt prosjektstyring og forskning i selskapene Telenor, IBM og ConocoPhillips.

 

Trine Karin Stangeland, født 1973, er ansatt som konsernkoordinator og vil sammen med ledelse og styre styrke samhandling og oppfølging i hele konsernet. Hun kommer fra stillingen som konsernregnskapssjef i Lyse og har tidligere arbeidserfaring fra Amesto, Kverneland Group og IKM.

 

 

 

Arne Aamodt, Arne Rannestad, Asbjørn Høivik og Odd Hedemand fortsetter i sentrale lederstillinger i konsernet.

 KALENDER