Statnett og Lyse med nytt samarbeid
17. desember 2010

Statnett og Lyse har inngått intensjonsavtale om et tettere samarbeid om sentralnettet for strøm i Rogaland. Selskapene er enig om at det er store utfordringer knyttet til å øke forsyningssikkerheten for strøm på Nord-Jæren.

Gjennom dette samarbeidet vil selskapene styrke arbeidet med å finne gode miljømessige løsninger som sikrer strømforsyningen til regionen.

- Statnett og Lyse ser begge behov for å forsterke forsyningssikkerheten for Nord-Jæren og mener vi vil bli i bedre stand til dette ved å forene kreftene, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Intensjonen i avtalen er at Lyse skal skille ut delen av nettdriften som omfatter sentralnettet, i et eget selskap. Statnett vil eie halvparten av det nye selskapet, som vil ha ansvar for sentralnettet på Nord-Jæren. Kjøpesummen er ikke endelig fastsatt, men vil anslagsvis ligge i overkant av 50 millioner. Sentralnettet er det overordnede strømnettet som fører strøm mellom regionene i Norge og mellom Norge og andre land. Det er dette nettet som fører strøm inn til regionen. Sentralnettet utgjør bare en mindre del av Lyses totale strømnett.

Etablering og drift av et slikt selskap må godkjennes av NVE.

 - Ved at Statnett kommer inn på eiersiden også i Rogaland, vil det bidra til en bedre samordning og koordinering av sentralnettet i vår del av landet, sier konsernsjef Eimund Nygård i Lyse.KALENDER