Vil stanse oljefyring
16. desember 2010

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber Regjeringen om å slutte å varme opp offentlige bygg med olje. Sykehus, forsvarsbygg og Luftfartsverket må forberede seg på omstruktureringer i tiden som kommer, skriver Aftenposten.

- Det er ingen grunn i dag til at statlige bygg skal fyre med fossile kilder når det både finnes fjernvarmeløsninger og fornybare energikilder, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen Heikki Holmås (SV)
Han viser til at komiteens flertall med medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, ber Regjeringen om å sørge for at statlig eide bygninger faser ut oljefyringen og tilkobles fjernvarmenett der det finnes.

- Jeg har ikke rukket å få oversikt over hvor mange sykehus dette gjelder, men vi vet at det er en del sykehus som fremdeles fyrer med olje. For disse vil det selvfølgelig være et økonomisk spørsmål å legge om energiløsningene, og det vil føre til en del merutgifter, sier Linda Karen Eide, som leder sykehusenes klimaarbeid.

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, er et av sykehusene som nå må legge om. – Vi jobber med å få oversikt over innholdet i de nye retningslinjene. Samtidig utreder vi de behovene sykehuset har og hvordan vi kan tilrettelegge vår drift i forhold til føringene, sier Thomas Magnusson, avdelingssjef ved Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus.

Håper det kan inspirere andre
Hafslund, som leder arbeidet med å få sykehusene over på fjernvarme, mener at dette kan inspirerer flere sykehus til å komme videre med den praktiske gjennomføringen.
-Vi må innrømme at dette arbeidet har tatt lang tid og ikke i den takten vi kanskje skulle ønsket oss. Men vi har ikke møtt negative holdninger og håper at dette vil motivere sykehusene til å legge om energiløsningene sine, sier Rune Volla i Hafslund.KALENDER