Gasseksport kan stupe
1. januar 2007

Hvis Storbritannia lykkes med sin klimapolitikk, vil behovet for norsk gass halveres eller raderes helt ut, ifølge ny rapport. Storbritannias National Grid spår gassdød i to av tre fremtidsscenarier.

Britenes "Statnett," National Grid, har lagt frem tre energiscenarier mot 2030. som viser hvordan etterspørselen etter fossil energi påvirkes av klima- og energipolitikken:

I det første, hvor Storbritannia ikke når klimamålene sine, vil gassimport fra Norge først øke, for så å falle til et noe lavere nivå enn dagens frem mot 2030, skriver Dagens Næringsliv/DN.no.

I det andre, "Gone Green," nås 2020-målene etter planen, og behovet for norsk gass faller til under halvparten av dagens nivå.

I det tredje, "Accelerated Growth," stuper norsk gasseksport til Storbritannia til nær null ettersom det bygges ut mer fornybar energi og energieffektiviseringen skyter raskere fart.

National Grid peker ikke på hvilke av de tre fremtidsbildene som er mest sannsynlige, og bildene står også i skarp kontrast til det framtidsbildet www.energymarketprice.com tegnet opp for landet forrige uke.

Norge eksporterte ifølge Gassco 22.2 milliarder kubikkmeter (bcm), eller 23.6 prosent av den totale gasseksporten på 94.2 bcm, til Storbritannia i 2011.KALENDER