Vil ha unntak fra bøter etter Dagmar-strømbrudd
1. januar 2007

Kraftselskapene mener det er urettferdig at de får svi ekstra etter Dagmar og krever unntak fra den økonomiske straffen. Ifølge NVE er årsaken til strømbruddene irrelevant, skriver Nationen.

Orkanen Dagmar hadde middelvind på 46 m/s i Sogn og Fjordane. I fylket var 52.000 strømabonnenter uten strøm natt til 2. juledag. I nabofylket Møre og Romsdal var dobbelt så mange abonnenter (104.000) uten strøm. Kraftselskaper og interesseorganisasjoner gir uttrykk for stor frustrasjon med reguleringen etter Dagmar.

- Hvorfor er det slik at energiverkene møter kompensasjonsordninger til kunder og mister inntekter etter ekstreme hendelser, mens veivesenet i tilsvarende situasjoner får ekstrabevilgninger? spør daglig leder Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo), hvor flere av de hardest rammete kraftselskapene er medlemmer.

En av dem er Stryn Energi i Sogn og Fjordane. De er et lite selskap med 4200 abonnenter og inntektsramme på 27 millioner kroner i 2011. Det vil si at de maks kan kreve inn 27 millioner i nettleie.

Dagmar herjet hardt i Stryn og ifølge energisjef Jan Træen kan de økonomiske konsekvensene komme til å tangere totalrammen for fjoråret.

Både Træen og Lockert ber NVE gi kollektivt unntak for regelverket som straffer dem for at kraftforsyningen var nede etter Dagmar.

KILE en kime til frustrasjon
Unntakskravet handler om KILE-ordningen (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). Lockert sier det i utgangspunktet er en god ordning, ved at den gir incentiver til å vedlikeholde og fornye ledningsnettet.

- Har ikke selskapene gjort jobben, så får de møte de økonomiske konsekvensene. Vi mener at tilfellet Dagmar er så ekstremet at det bør gis unntak, sier Lockert.
Han er selv jurist og  hevder at NVE kan lene seg på ulovfestet rett om force majeure (uforutsett hending som ikke kan avverges, f.eks. naturkatastrofe).

- Årsaken spiller ingen rolle
NVE sier de ikke kan gjøre det.
- Force majeure ble vurdert da vi innførte KILE-ordningen, men ble forkastet, sier seksjonssjef Tore Langset i NVE. Han sier at det ikke er noe som tilsier at de skal legge spesielle vurderinger til grunn for nettutfallene etter Dagmar.

- Det er ikke årsaken eller hendelsen som er avgjørende, men de økonomiske konsekvensene. I tillegg vurderes hva selskapet har gjort for å redusere konsekvenser, sier Langset til Nationen.

KALENDER