Rekordår for fornybar fjernvarme - også på Sørlandet
13. juni 2019

I fjor hadde Agder Energi Varme rekordhøy produksjon av fornybar fjernvarme i Kristiansand, som er Norges femte største fjernvarmeby.

— Vi har hatt en veldig god vekst i fjernvarmeproduksjonen vår. I 2018 produserte vi rekordhøye 174 GWh i våre anlegg i Kristiansand, Grimstad og Arendal, mot 161 GWh året før, sier Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme.

I Kristiansand produserte Agder Energi Varme 136 GWh i 2018 mot 126 GWh i 2017. Dette gjør at Kristiansand er den 5. største fjernvarmebyen i Norge.

– Potensialet i Kristiansand er stort. Vi har et godt utbygd fjernvarmenett, og god tilgang på mer overskuddsenergi. Dette gjør at vi kan dekke varmebehovet til den fremtidige utbyggingen i Kristiansand, sier Jortveit.

Fornybart og miljøvennlig

– Fjernvarme er fornybart og miljøvennlig. Det aller meste av fjernvarmenettet i Kristiansand forsynes med overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen på Returkraft og spillvarme fra Glencore Nikkelverk, sier Jortveit.


Agder Energi Varme leverer også miljøvennlig kjøling til bygg i Kristiansand. Kaldt sjøvann pumpes fra 150 meter dyp i Byfjorden og sendes ut i fjernkjølenettet.

Rekorder landet rundt

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme sier at det også i landet forøvrig ble satt produksjonsrekorder, både av fjernvarme og fjernkjøling.

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme. (foto: Agder Energi)
KALENDER