Kraftprisene fortsatte ned
13. juni 2019

Temperaturer over normalen og langhelg i forbindelse med pinsen reduserte kraft-etterspørselen i Norge i forrige uke.  Samtidig ga mye nedbør høy vannkraftproduksjon. Dette resulterte i nettoeksport ut av Norge.

 

Det var en nedgang i kraftprisene for fjerde uke på rad. På lørdag hadde Norge de laveste kraftprisene siden 2015. Det skyldes bla mye vindkraftproduksjon i våre omkringliggende land, melder NVE.

 

Temperaturer over normalen

I uke 23 var temperaturen 0 - 3 grader over normalen i hele landet, også i uke 24 er det ventet 0 - 3 grader over normalen. 

For uke 23 er det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 7,8 TWh eller 18 prosent over normalen. Tilsiget i uke 24 er ventet å bli 6,3 TWh, som er omtrent som normalen. 


Snømengdene mindre enn normalen

Snømengden i magasinområdene er ifølge NVEs beregninger om lag 17 TWh. Det er 6 TWh mindre enn forrige uke, og 13 TWh mindre enn normalen. (kilde: NVE)

KALENDER