Utvider kapasiteten grunnet sterk etterspørsel etter fjernvarme i Tromsø
11. juni 2019
Vinteren 2017 startet Kvitebjørn Varme produksjonen av fjernvarme på Skattøra basert på spillvarme fra kortreist avfall som ikke kan gjenvinnes. Nå vil selskapet utvide kapasiteten både på Skattøra og ved Breivik-sentralen, hvor fjernvarmeproduksjonen er basert på returflis.

Over 750 millioner kroner er investert i et 60 kilometer langt fjernvarmenett til over 200 bygninger på Tromsøya, og til nytt avfallsgjenvinningsanlegg på Skattøra som ble åpnet av statsminister Erna Solberg 1. juni i fjor.

Nå viser det seg at behovet for fornybar energi og veksten i antall nye kunder har gått raskere enn det Kvitebjørn Varme så for seg. Derfor har behovet for å bygge ny prosesslinje, i tillegg til dagens to, i tilknytning til dagens anlegg på Skattøra meldt seg, skriver iTromsø. 

Tromsø - byen med raskest fjernvarmeutbygging

—Enova har sagt at Tromsø er byen med den raskeste fjernvarmeutbyggingen.
Ifølge statistikk Norsk Fjernvarme la fram på sitt nettsted fjernkontrollen.no torsdag, er Tromsø den sjette største fjernvarmebyen i Norge, og Kvitebjørn Varme det tiende største fjernvarmeselskapet. Så til tross for at 2018 var det første ordinære driftsåret vårt, har vi kommet høyt på statistikken allerede, sier daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme til avisen.

I fjor gikk 53.000 tonn avfall som ikke kunne gjenvinnes til forbrenning på Skattøra, men anlegget har konsesjon til å ta imot 56.000 tonn restavfall i året. Kvitebjørn Varme produserte samtidig 134 gigawatt-timer fjernvarme totalt, hvorav nesten tre firedeler kom fra spillvarmen fra avfallsforbrenningen. 

Vil øke kapasiteten på Skattøra med 23 megawatt

Dagens to prosesslinjer på Skattøra har kapasitet på 10 megawatt hver, men en oppgradering i løpet av sommeren vil kunne gi inntil 14 megawatt per linje. En ny, tredje linje vil øke kapasiteten med ytterligere 15 megawatt.

— Vi har hatt en vanvittig vekst i salget. Økningen var på 72 prosent fra 2013 til 2018. Tromsø vokser og derfor vil vi tilby fornybar energi gjennom utnyttelse av spillvarmen fra avfallsforbrenningen. Tromsø er ideell for fjernvarme på grunn av lang fyringssesong, og vi selger fjernvarme hele året, sier Mathillas.

Forbenning av en kilo restavfall gir spillenergi tilsvarende om lag 2,5 kilowatt-timer. Det er like mye energi som to panelovner bruker på full guffe i en time.

Vil benytte fornybar energi også som spisslast

I tillegg til økt etterspørsel etter fornybar energi, ønsker Kvitebjørn Varme å få ned eget forbruk av olje som brukes til å dekke forbrukstopper spesielt om morgenen i den kalde årstiden.

Selskapet er derfor også i gang med ombygging av Breivika-sentralen til å brenne returflis som vil gi fem megawatt ekstra neste vinter, og har allerede installert en ny elektrokjel på Strandkanten som skal redusere behovet for å bruke olje som spisslast.

«Likevel kan det komme perioder der vi ikke får levert all strøm vi trenger, så det er uansett et sterkt behov for mer fornybar energi. Spisslastbehovet øker med mer enn ti megawatt i året de nærmeste årene», skriver Mathillas i et brev til kommunen hvor han anmoder om bekreftelse på at planlagt utvidelse av energisentralen kan skje i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Utbygginger for flere hundre millioner

— Det er snakk om investeringer for flere hundre millioner kroner. Ambisjonen er å ha den nye prosesslinjen i produksjon i 2021, sier Frank Mathillas til iTromsø.

Per i dag leverer Remiks og Perpetuum restavfall til Kvitebjørn på Skattøra. I tillegg får selskapet restavfall fra nordfylket og noe fra Senja Avfall. Med økt kapasitet kan de ta imot enda mer restavfall som i dag kjøres langt av sted.

— I dag sendes restavfallet fra Finnmark og Nordland til Sverige for forbrenning. Vi håper avfallet i stedet kan forbrennes hos oss, i det nye anlegget på Skattøra. I Tromsø er infrastrukturen og kundemassen på plass slik at utnyttelsen av energien i restavfallet blir høy, sier Frank Mathillas til iTroms.no.

Whitehelm Capital ny medeier fra juli

Kvitebjørn Varme er eid av Kvitebjørn Energi AS (51%) og Whitehelm Capital (49%). Kvitebjørn Energi er et energiselskap hvor Daimyo AS er majoritetseier.

Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003. Whitehelm Capital, som ble medeier i juli i fjor, er et privateid australsk investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning med 20 års bransjeerfaring.Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme fikk besøk av statsminister Erna Solberg da selskapet åpnet sitt nye anlegg på Skattøra i Tromsø i fjor sommer. Allerede nå planlegges utvidelse av anlegget. (Foto: Kvitebjørn Varme)
KALENDER