Utvidet samarbeid skal styrke Uppsalas miljøprofil
4. juni 2019
Vattenfall har inngått avtale med fire store næringsaktører i Fyrislund i Uppsala om leveranse av ca 40 GWh fjernvarme og fjernkjøling. Samarbeidet er basert på drivkreftene holdbarhet, innovasjon og kostnadsoptimering.
På slutten av 1960-tallet etablerte Pharmacia sin virksomhet i Fyrislund i Uppsala. I dag er de store aktørene i området Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi og Johnson & Johnson, som alle samarbeider med Uppsala kommune om en felles visjon som bla angår  utviklingen av  energiforsyningen i området.

- Det har vært en spennende reise å utvikle samarbeidet med disse kundene som har ønsket å bli mer aktive i energisystemet. Sammen kan vi ytterligere forsterke Uppsalas positive klimaprofil og bevare byens posisjon so ledende klimaby på verdenskartet, sier Ulrika Jardfelt, adm. direktør for Vattenfall Värme Sverige.

Avtalen innebærer at Vattenfall levererer fjernvarme og fjernkjøling tilsvarende 40 GWh (som tilsvarer husholdningsel til 8000 hjem) til Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson. Foruten fjernvarmeleveransen inneholder avtalen mulighet for kundene til å bidra med overskuddsenergi og fleksibilitet.  

- Avtalen er skreddersydd for de forutsetningene som finnes i Norra Fyrislund. Vi har allerede jobbet en stund med digitalisering av fjernvarmeleveranser og for å gjøre  denne type avtale mulig. Utgangspunktet er områdets systemnytte, som kan oppnås ved at vi hjelper våre kunder til selv å både overvåke og styre deres  leveranse av fjernvarme og fjernkjøling, sier Ulrika Jardfelt.
 


Bildet viser adm. direktør Ulrika Jardfelt i Vattenfall
KALENDER