Vil gjenvinne spillvarme for å drifte drivhus og fiskeoppdrettsanlegg
16. mai 2019

Den svenske papirfabrikken BillerudKorsnäs Frövi og selskapet WA3RM ønsker å gjenvinne spillvarme for å drifte et stort drivhus og fiskeoppdrett på tettstedet Frövi.

Planen er at BillerudKorsnäs i Frövi skal benytte spillvarme fra sin virksomhet for å varme opp et stort drivhus som bygges av en ekstern part i tilknytning til selskapets anlegg. Der skal det etter planen også bygges et fiskeoppdrettsanlegg. Det legges opp til å ta vare på- og gjenvinne regnvann, varme og næring mellom drivhus og fiskeoppdrett. Kjølevannet fra fiskeoppdrettsanlegget er ment å gå tilbake til BillerudKorsnäs.

En intensjonsavtale er undertegnet mellom BillerudKorsnäs og WA3RM. Målet er å få et tydelig beslutningsunderlag i løpet av et år.


Muliggjør sirkulær produksjon

—Vi ser at samarbeidet kan bli en god forretning for alle parter gjennom ressurseffektivitet på flere områder.  Det muliggjør også sirkulær produksjon, noe som er helt i tråd med vårt bærekrafts-arbeid, sier Ingrid Engström, fabrikksjef i BillerudKorsnäs Frövi og Rockhammar.

Både Lindesbergs kommune og Linde Energi har vært involvert i de innledende samtalene.


Avhengig av ekstern finansiering

Når drivhuset og fiskeoppdrettsanlegget kan være på plass, er for tidlig å si. For at prosjektet skal bli realisert kreves det ca. 450 millioner kroner i eksterne investeringer. Nå starter WA3RM arbeidet med å finne investorer som vil satse lokalt. 

kilde: energinyheter.seBillerud Korsnäs foto: Alexander von Sydow
KALENDER