20 av EUs medlemsland reduserte CO2-utslippene i fjor
9. mai 2019

En ny rapport fra EUs statistikkbyrå Eurosat viser at 20 av EUs 28 medlemsland klarte å redusere utslippene av CO2 i 2018. Portugal var best i klassen med en utslippsreduksjon på ni prosent.

De samlede utslippene fra forbrenning av olje, kull og gass falt med  2,5 prosent i 2018 i EU-sonen. Året før steg de samlede utslippene  med 1,7 prosent viser rapporten.

—Etter fire år uten vesentlig nedgang i utslippene er EU endelig under vegs til en karbondioksidfri økonomi, sier Wendel Trio, som leder Climate Action Network, en paraplyorganisasjon for 150 miljøorganisasjoner, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Portugal sto for den største reduksjonen av CO2, da landet i 2018 reduserte sine utslipp med 9,0 prosent. Deretter følger Bulgaria (8,1 %.), Irland (6,8 %) og Tyskland (5,4 %). Den tyske reduksjonen av utslipp er viktig da Tyskland med EUs største befolkning og økonomi står for 22 prosent av EUs samlede CO2-utslipp.

Danmark er et av de 20 landene som reduserte CO2-utslippene i 2018 - men kun med 0,2 prosent. Dermed inntar Danmark en 18. plass på 2018-listen over CO2-reduksjoner. Danmark står for 1,0 prosent av EUs samlede CO2-utslipp.

Til tross for CO2-reduksjonen i 2018 har EU-landene det likevel travelt. EU har forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i 2030 i forhold til 1990-nivå.

—For å unngå enda mer ekstremvær, mer tørke og nedgang i økonomien har vi bruk for større nedgang i utslippene hvert eneste år, sier Wendel Trio.

Åtte EU-land lyktes ikke med å redusere CO2-udslippene i 2018. Verst sto det til i Letland, hvor utslippene steg med 8,5 prosent i 2018. Kilde: Berlingske.dk.KALENDER