Prognose: Fjernkjøling øker med 50 prosent innen 2030 i Sverige
7. mai 2019

Etter at det første fjernkjøleanlegget i Sverige ble etablert i Västerås i 1992 har fjernkjøleleveransene vokst og i  dag har nærmere 40 byer fjernkjøling. De totale leveransene ligger på cirka 1 TWh/år og  en ny prognose viser at fjernkjøleutbyggingen vil økemed hele 50 prosent til 2030.  

En fersk undersøkelse som konsulentselskapet Devcco har gjennomført på oppdrag fra Energiföretagen Sverige, viser at det etter noen år med liten vekst forventes en høy ekspansjonstakt i fjernkjøleutbyggingen fremover.  Utbyggingen vil til dels skje i form av nybygging, dels gjennom fortetting i nåværende fjernkjølenett.

– Selv om fjernkjølingen de siste årene har økt langsomt, er det ikke uventet at det nå skjer en raskere økning. Drivkreftene ligner faktisk på dem på slutten av 1990-tallet, da den forrige store ekspansjonen skjedde. For eksempel bidrar nye regler fra EU, som stopper visse kjølemedier, til at mange velger bort kjølemaskiner til fordel for fjernkjøling. Varmere klima og høyere krav til komfort er andre årsaker, konstaterer Lina Enskog Broman, ansvarlig for kraftvarme, fjernvarme og fjernkjøling i Energiföretagen.

Ernskog Broman påpeker også at fjernkjøling avlaster nettet når den erstatter eldreven produksjon av kjøling, som er spesielt viktig når elektrifisering i andre sektorer øker etterspørselen på el.

Hun løfter videre fram den fordelen som fjernkjøling gir ved at fjernvarmeselskapet kan tilby både varme og kjøling og dermed kan konkurrere med varmepumper om hele leveransen.  


Selskapene som planlegger den største ekspansjonen har hatt fjernkjøling i noen år. Blant disse er Tekniska verken i Linköping og Göteborg Energi, som begge pplanlegger  en fordobling. Også i Västerås planlegges en økning.
Men - det finnes også flere nye steder hvor det planlegges fjernkjøling som  som Sundsvall, Sala og Hässleholm, sier Lina Enskog Broman i en melding på Energiforetagen.se.Prognosen over fremtidig utvikling av fjernkjøling viser utviklingen for årene 2020, 2025 og 2030.
KALENDER