Fyllingsgraden opp – kraftprisene ned
3. mai 2019

I uke 17 var det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 5,3 TWh eller 210 prosent over normalen.  Det høye tilsiget samt lavere strømforbruk og mye vindkraftproduksjon førte til at kraftprisene gikk ned i alle områdene.

 

I uke 18 er det ifølge NVE ventet temperaturer 1 – 3 grader under normalen i Sør-Norge og 4 grader under normalen i Nord-Norge.  Tilsiget denne uken er forventet å bli 6,3 TWh, som er 190 prosent over normalen. 

Snømengden i magasinområdene er omlag 34 TWh, det er 25 TWh mindre enn normalen, melder NVE.KALENDER