Vil fange CO2 ved kraftvarmeanlegg i Stockholm
1. mai 2019
Stockholm Exergi vil installere et testanlegg for BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage ved et kraftvarmeanlegg i bydelen Värtan. Selskapet tar dermed nok et skritt for å redusere utslippene i den svenske hovedstaden.
På taket på kraftvarmeverket 1 i Värtan skal Stockholm Exergi plassere et anlegg som skal kunne fange og lede bort røykgasser fra kraftvarmeverk 8. Ifølge planen skal testanlegget være klart til oppstart i oktober, når selskapet planlegger å starte et åtte måneders langt testprogram.
 
—Vi vet at teknologien fungerer og vi vet at den trengs. Nå må vi vurdere hvordan man integrerer og kjører et slikt anlegg på best mulig måte.

Håpet er at det kommer midler som støtter et storskala anlegg, sier Fabian Levihn, ansvarlig for forskning og utvikling ved Stockholm Exergi og forsker i industriell økonomi ved KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)


Teknologien som kalles BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – innebærer at karbondioksiden fanges fra røykgassene etter forbrenning av biobrensel, der den senere komprimeres til flytende væske for å transporteres og lagres i underjordiske bergformasjoner.  

Under testperioden vil  bare 700 kilo CO2 fanges per dag, og ingenting vil bli lagret. Testanlegget i Värtan forventes likevel å bli det største i sitt slag i verden, ifølge Stockholm Exergi. 


Testene er beregnet å koste minst 2,5 millioner kroner å gjennomføre. Stockholm Exergi vil også søke ekstra midler fra de 100 millioner kronene som den svenske regjeringen nylig har besluttet å avsette til tiltak for negative  utslipp.

—Vi håper å kunne gjennomføre flere tester og analyser for å sette større fart på arbeidet mot et fullskala anlegg, sier Fabian Levihn. 


Ifølge Stockholm Exergi er det valgt en teknologi som kalles Hot Potassium Carbonate (HPC). Den anses å være den beste til å tilfredsstille kravene til energieffektivitet, miljøvennlighet, lav risiko og skal i tillegg ha gode muligheter til å skaleres opp til full skala.


Tre alternativer for vegen videre


- Når testperioden er ferdig i mai 2020, er det tre alternativer videre; enten så installerer Stockholm Exergi et anlegg i full skala – som i så fall forventes å fange 0,8 millioner tonn karbondioksid per år, eller så fatter man beslutning om et demoanlegg som fanger inn 5 prosent av den fulle kapasiteten. Og dersom vi ikke får støttemidler kan vi ikke gjøre noe av dette. I så fall får vi ta en pause og vente rpå at omverdenen er ajour, sier Fabian Levihn. 

I dialog med Equinor om lagring

For at et anlegg i full skala skal kunne bli realisert kreves det ikke bare finansiering.  En utfordring er å løse lagringen av CO2. Det har lenge vært ansett at Norge er det beste alternativet, og diskusjoner føres jevnlig med Equinor.

De er ansvarlig for det norske lagringsprosjektet og har lang erfaring i hvordan det fungerer. Selskapet er en naturlig partner i dag.
 

Jo flere spillere - jo billigere

BECCS - CO2-fangst og lagring - beregnes i full skala å koste 1000 SEK per.tonn karbondioksid i en innledende fase. Stockholm Exergi har sendt inn et forslag til Regeringskansliet om den klimapolitiske vegvalgs-utredningen for negative utslipp som vil bli gjennomført i januar 2020.
—Jo flere spillere som deler infrastrukturen, jo billigere kan vi forvente at den skal bli. Det er stort potensial for å redusere kostnadene ytterligere, sier Fabian Levihn.
 
Ifølge Stockholm Exergi kan et fullskala- anlegg være i drift rundt 2025.(Kilde.di.se)
 


KALENDER