Økt etterspørsel etter trerørsystemer og UNI-X skap
29. april 2019

LK System merker at flere aktører i VVS- og byggebransjen nå ser fortrinnene med varmt tappevann som energibærer i moderne leilighetsbygg. 

– Varmtvann er den klart største energiposten i moderne leilighetsbygg og har høyest temperaturkrav. Derfor er varmt tappevann den mest økonomiske energibæreren, sier teknisk sjef Ole Andreas Valnes til VVS Forum.

LK Systems lanserte i 2015 sitt Uni-X skap, som benytter varmt tappevann som energibærer i bygg. Etter at Kristin Nørstebø dokumenterte alle fordelene i sin masteroppgave i 2018 i samarbeid med Agder Energi Varme, har etterspørselen etter UNI-X og 3-rørssystemene hatt en betydelig økning, forteller Ole Andreas Valnes og Frank Forbord, prosjektleder i Prefab.


Økt isolasjonsevne og tetthet i bygg har medført at varmt tappevann nå står for omtrent halvparten av energiforbruket i et moderne leilighetsbygg. Store endringer i bygningers internlaster setter også krav til utvikling av varmeanleggene. 


Selskapets Uni-X skap er  grundig evaluert av Kristin Nørstebø i sin masteroppgave , og konklusjonene viser en klar forbedring mot et tradisjonelt 5-rørs varmesystem med fjernvarme som oppvarmingskilde.

— Det er dokumentert nærmere 50% mindre investering, spart plass i sjakter, 30% mindre varmetap, betydelig lavere returtemperaturer, mindre pumpearbeid og effektivitetsforbedring av montasjetider som følge av LKs Uni-X-løsning, sier Valnes.


Retter takk til Kristin Nørstebø

– Vi har betydelig etterspørsel etter UNI-X løsningen både fra fjernvarmeselskaper, utbyggere, konsulenter og rørleggerselskaper. Dette er vi takknemlig for, og vi retter også en takk til Kristin Nørstebø for hennes grundige arbeid med sin masteroppgave.
Les: Håndballstjerne evaluerte ny trerørs-tappevannsløsning i masteroppgave

 

Forskjell på trerørsystem

—Det er ingen tvil om at 3-rørssystemene vinner markedet. Men det er betydelig forskjell på LKs nylig utviklede løsning og et 3-rørsystem som ble utviklet den gang romoppvarmingen dominerte energiforbruket i byggene våre, påpeker Frank Forbord, prosjektleder Prefab.

Valnes og Forbord forteller at det er mange gode grunner til å bruke varmt tappevann som energibærer.


– Direkteføring av varmt tappevann fra fjernvarmeveksler sentralt for bygget gir minst temperaturbehov og minst varmetap. Samtidig medfører mindre sirkulert vannmengde høyere temperaturdifferanse og lavere returtemperatur. Dette gir mindre varmetap og bedre økonomi for bygg og ikke minst for fjernvarmeselskap, påpeker Forbord.


Videre gir løsningen mindre varmetap i fordelerskap i hver boenhet i tillegg til økt beboerkomfort på grunn av nok tilgjengelig varmt tappevann.
– En jevn tappevannstemperatur i hver boenhet gir også mindre klager fra beboere, understreker Valnes overfor VVS Forum.Illustrasjon varmt tappevann
KALENDER