Stor varmepumpe kobles nå til Storkøbenhavns varmenett
11. april 2019
Sammen med fjernvarmeselskapene CTR og Veks, har Hofor etablert et varmepumpe-demonstrasjonsanlegg til 75 millioner kroner i København, som har renset spillvann og sjøvann som varmekilde.
Varmepumpeanlegget som ble innviet av teknologi- og miljøborgermester Ninna Hedeager Olsen tirsdag, vil gjøre fjernvarmen i København enda mer fleksibel og bæredyktig.

Store el-varmepumper forventes å bli en sentral teknologi i fremtiden bæredyktige energisystem. Energiselskapene Hofor, CTR og Veks har derfor etablert et 5 MW stort varmepumpe-anlegg nær Sjællandsbroen i København, hvor varmepumpen dels skal hente varme fra sjøvannet og dels fra renset spillvann fra en nærliggende pumpestasjon for spillvannsnettet i den danske hovedstaden.

—København har satt et ambisiøst mål om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025. Men vi skal allerede nå begynne å ta sikte på å bli en helt fossilfri storby ved for eksempel å redusere avfallsforbrenning. Det krever at vi eksperimenterer med ting som varmepumper og geotermi.  Jeg er derfor glad for at vi nå for alvor begynner å gjøre oss kjent med hvordan det kan innpasses i den københavnske varmeforsyningen,sa teknologi- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i sin åpningstale.
 

Anlegget har kostet cirka 75 millioner kroner hvor 25 millioner kroner utgjør kostnadene til selve varmepumpen, som benytter ammoniakk som kjølemiddel.  

Prosjektet er et demonstrasjons-prosjekt med tilskudd fra «EUDP-puljen», som skal bidra til at selskaper blir bedre på effektivitet, driftsmønster og innpasning av store varmepumper i fjernvarmesystemet. Store varmepumper forventes å bli en viktig brikke for å få grønn el inn i varmeleveransene og dermed gjøre den CO2-nøytral.

Fakta om varmepumper i København-områdets fjernvarmenett

Fjernvarmeforsyningen skal gjøres CO2-nøytral, som et viktig ledd i Københavns-områdets mål om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025. Det krever en omstilling av fjernvarmeforsyningen til fornybar energi.
         
På kort sikt er bruk av biommasse i varmeproduksjonen som erstatning for kull et sentralt virkemiddel. Supplert av geotermi og varmepumper som sentrale elementer av omstillingen på lengre sikt. Derfor etablerer HOFOR sammen med CTR og VEKS en stor eldreven demonstrasjonsvarmepumpe på 5 MW.

Varmepumpen utnytter varmen fra både sjøvann og spillvann, og plasseres ved spillvarme-stasjon ved Sjællandsbroen. Her er det adgang til begge varmekilder.
Flere varmepumper forventes underveis, men økonomi og realiserbar het i prosjektene kan være meget forskjellig avhengig av for eksempel temperatur på varmekilden, avstand til fjernvarmenettet mv. og ikke minst om det kan finnes egnet grunn til plassering av varmepumpene i de tette byområdene, hvor det er konkurranse om hver kvadratmeter.

Demonstrasjonsprosjektet er støttet av EUDP

(kilder: Hofor.dk og Ing.dk)


Direktør Lars Therkildsen Hofor og teknologi- og miljøborgermester Ninna Hedeager Olsen ved innvielsen av en 5 MW stor varmepumpe på sjø- og spillvann.
KALENDER