Først ute med kjøling fra fjernvarme
10. april 2019
Olav Thon Gruppens nylig åpnede næringsbygg på Youngstorget 3 i Oslo er det første næringsbygget i landet som kjøles med fjernvarme.
Sorptiv kjøling, eller fjernvarmebasert komfortkjøling, som leveres av Fortum Oslo Varme i Oslo, har i flere år vært benyttet i Sverige for bygg som trenger komfortkjøling og ikke nedkjøling av store luftmasser, slik som datahaller og tilsvarende.
 

Innovasjon og sirkulærøkonomi i fokus

- Tilbake i 2013 da vi startet å planlegge Youngstorget 3 var vi klare på at dette skulle bli et framtidsrettet bygg der innovasjon og sirkulær økonomi var viktig for å redusere byggets klimapåvirkning.  Sorptiv kjøling er en kjent miljøvennlig kjøleteknologi som gir prosjektet en miljøprofil, samtidig som det er kostnadsbesparende, og passer Youngstorget 3 som hånd i hanske. Bygget er planlagt for å sertifiseres i henhold til BREEAM-NORs miljøsertifisering etter nivå «very good», forteller Ole-Martin Moe, leder av teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen.
 

Pilot  i Fortum Oslo Varmes driftsentral

- Ved sorptiv kjøling benyttes varme til å tørke uteluft i en varmegjenvinner. Uteluften avgir varme til avtrekksluft i varmegjenvinneren, deretter blir luften kjølt ned ved å tilsette vannmolekyler, forklarer Knut Inderhaug, direktør Salg og marked i Fortum Oslo Varme, og legger til at det første sorptive kjøleanlegget ble montert i selskapets egen driftssentral for et par år siden.

- Dette anlegget har gitt oss gode erfaringer når vi tar kjøleløsningen ut i markedet. Vi er veldig fornøyd med at en framtidsrettet og god samarbeidspartner som Olav Thon Gruppen er den første som benytter teknologien, sier Knut Inderhaug i meldingen.
 
 
 


KALENDER