Ny og bedre magasinstatistikk-tjeneste fra NVE
9. april 2019

NVEs vannmagasinstatistikk er nå tilgjengelig i ny og forbedret utgave på nve.no. Magasinstatistikken forteller mye om ressurssituasjonen i kraftmarkedet og er et av NVEs viktigste verktøy for å overvåke forsyningssikkerheten.

NVE publiserer hver onsdag kl. 13 statistikk over fyllingsgraden i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden forteller energiinnholdet i magasinene, og dermed ressurssituasjonen i kraftmarkedet. NVE ønsker å utvikle tjenesten videre, men den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no er utdatert og står i veien for dette. Vi har derfor flyttet magasinstatistikken inn i en ny database, skriver direktoratet på sine nettsider.


—Vi vet at mange aktører bruker magasinstatistikken i sine produksjonsberegninger. NVE ønsker å tilby en brukervennlig løsning og oppdaterer nå flere av våre tjenester som en del av en helhetlig digitalisering. Den nye magasinstatistikken er robust og fremtidsrettet, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.


Magasinstatistikken er også tilgjengelig via et nytt API.


For at brukerne av magasinstatistikken skal få tid til å omstille seg, vil NVE beholde den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no parallelt med publiseringen av den nye magasinstatistikken frem til 1. juli i år.KALENDER