LHL-sykehuset Gardermoen - Årets Bygg 2018
5. april 2019

LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner er ifølge juryen et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

Bygningsvolumet er på 28.500 kvadratmeter og inneholder et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen er det 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser tilgjengelig i bygget. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling finnes det terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant.
 

Varme og kjøling basert på grunnvann

Det var ifølge meldingen fra juryen en forutsetning fra første dag at det nye sykehuset skulle ligge helt i toppen når det gjelder energi og miljø. Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og byggherren la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Oslofjord Varme har etablert en egen CO2-varmepumpe for forsyning av varmtvann som er nyeste teknologi for dette formålet. Kjøling blir i stor grad dekket ved å bruke grunnvannet direkte, og er således en svært energigjerrig kilde.


Byggvarme basert på bioenergi

Oppvarmingen av bygningsmassen i byggeperioden ble også satt i et miljøperspektiv. I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen et vannbårent system med bioenergi som energikilde. 650 tonn med pellets gikk med for å få varmt vann til å sirkulere i radiatorer rundt i bygget. Pelletsløsningen sparte miljøet for et CO 2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Enova har karakterisert prosjektet som Norges grønneste sykehus, og fant de tekniske løsningene så innovative at de har gått inn med om lag 30 millioner kroner i investeringsstøtte.


Krevende utbygging

Ambisjonene var å utvikle og bygge et sykehus for LHL til 25 prosent lavere kostnad enn et konvensjonelt sykehus – på halve tiden – og til den mest krevende brukergruppen som finnes. Det klarte man bla ved å finne byggvennlige løsninger underveis. Prosjektet får da også mye oppmerksomhet i fagmiljøet.

Juryen har gått gjennom flere hundre prosjekter før man kom frem til de fem nominerte til årets kåring:

Årets Bygg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

— Det omfatter blant annet at prosjektet har en dokumentert fremragende gjennomføring med hensyn til blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, legger Berg til.

Øvrige nominerte til prisen var: Kongsvinger ungdomsskole, Holmen skole, Kilden barnehage og Eufemias Hage. (kilde: bygg.no)Gardermoen Campus, som nylig ble kåret til Årets bygg 2018, er i front også når det gjelder energi og miljø med bla varme og kjøling basert på grunnvann.
KALENDER