Mener byutvikling vil gi oppgangstider for Thermokraft
3. april 2019
Etter år med underskudd ser administrerende direktør Olav Forberg i Thermokraft fram mot positive tall når utbyggingen av den såkalte Jernverkstomta på Notodden er ferdigstilt.
—Dersom det brukes så mye varme i disse byggene som det legges opp til, vil Thermokraft AS komme opp på et positivt nivå økonomisk. Bare gatevarmen på 1 GWh på Jernverkstomta vil ha stor betydning for oss, selv om vi går inn med fem millioner kroner i anlegget der, fastslår Olav Forberg overfor Telen.
 
I 2018 produserte Thermokraft 13,6 GWh basert på biomasse fra ulike leverandører i Telemark, —Vi kjører grønt, her er det 100 prosent flisfyring, sier Forberg til avisen.

Fra spillvarme til flis

Thermokraft ble etablert i 1999 for å utnytte spillvarmen fra Becromal. Men da denne varmekilden forsvant med utflaggingen av Becromal til Island, måtte styret tenke nytt. Valget falt på flisfyringsanlegg. Det krevde investeringer på 25 millioner kroner. Etter en kald vinter i 2011- 2012, måtte det investeres ytterligere 20 millioner i nok en fyrkjele. Alt dette tærte på økonomien og førte til røde tall i budsjettet.

Ligger an til normal fyringssesong

—Nå er vi på et nivå der underskuddet ligger rundt 1,5 millioner, noe som er håndterbart, ifølge styret i Notodden Energi. Men etter hvert må vi gå i pluss, og jeg er optimistisk i forhold til framtiden. Det gikk bra i 2018, og høsten var ikke så verst.

Januar i år ga bra uttelling, men mildværet i februar gjorde sitt til at forbruket ble langt under budsjett. Mars ligger an til å bli god, og så langt ser det ut til at vi vil havne på et normalt nivå, sier Forberg,  som øyner bedre økonomiske tider med tanke på forestående utbygginger i byen, skriver lokalavisen Telen.

Energimiksen i Thermokrafts anlegg på Notodden kan du se her:

 Tall og grafikk fra fjernkontrollen.noThermokraft på Notodden satser på overskudd når jernverkstomten på ca. 50 dekar er bygget ut. Selskapet har måttet foreta store investeringer i bioenergianlegg etter at spillvarmeleverandøren  Becomal flyttet til Island.
KALENDER