Ja til tiltak for økt bruk av overskuddsvarme – i Danmark
29. mars 2019

Samtlige partier på Christiansborg har blitt enige om å sette en fast pris på den danske overskuddsvarmen, med håp om at den lettere skal kunne utnyttes. Fjernvarmebransjen er fornøyd med dette, men ønsker flere tiltak.

Når store virksomheter har overskuddsvarme skal den ikke gå til spille, men gjenbrukes som fjernvarme. Derfor ble en komité med representanter fra alle partier i Folketinget torsdag enige om å forenkle reglene for salg av overskuddsvarme.

Hittil  har det vært en komplisert sak for en industribedrift å selge sin overskudsvarme: Hvis et firma  har solgt sin overskuddsvarme til et fjernvarmeselskap så har det kostet 33 prosent av inntekten i såkalt verdiavgift til staten.

I stedet er partienes skatte- og klimaordførere nå blitt enige om at det skal være en fast avgift. Er man sertifisert av Energistyrelsen til å oppfylle en rekke konkrete krav, koster det 10 kroner pr. GJ, og ellers skal virksomhetene ut med 25 kroner pr. GJ. Samtidig er utvalget kommet fram til at det skal avsettes 133 millioner kroner til formålet fra 2020.

Håpet er at det blir  lettere for virksomhetene å selge deres overskuddsvarme, uansett om det er en industrigigant eller en liten fabrikk, og at overskuddsvarmen blir utnyttet bedre i den grønne saks tjeneste.

Dansk Fjernvarme fornøyd

I Dansk Fjernvarme er det glede over at det er kommet en avtale som gjør reglene på området mindre komplisert.

—Vi er fornøyd over at det er inngått en avtale som gir noen gode rammer for økonomien. Det vil fremme overskuddsvarmeprosjektene og være positivt for klimaet, sier Kim Mortensen direktør i Dansk Fjernvarme.

Han mener likevel at det fortsatt er plass for forbedringer:

—Prinsippet med å beskatte varme som alternativt bare skal kjøles ned og kastes, er feil. Det er ikke bra for klimaet og det spenner ben for at mindre virksomheter også kan kvitte seg med deres overskuddsvarme, sier han.

Argumentet for å ha en beskatning på overskuddsvarmen er at det ikke skal bli lønnsomt  for virksomhetene å overprodusere  varme for å selge den.  (kilde: Ingeniøren.dk)

 

Fokus på nye potentialer

Fjernvarmeindustrien mener at det er mye positivt i avtalen, men både Kim Mortensen og Anders Eldrup, som er styreleder i Dansk Fjernvarmes tenketank Grøn Energi, kan peke på en rekke punkter som de gjerne vil hatt endret.  Ifølge Anders Eldrup, er det blant annet behov for å utnytte det store potensialet av overskuddsvarme som er i datasentre. Og han mener at det vil kreve ytterligere regulering av avgiftsreglene.  

—Overskuddsvarmen fra mange datasentre kommer med relativt lave temperaturer, og med de nyeste varmepumper er det fullt ut  mulig å utnytte denne varmen veldig effektivt. Derfor bør forliket også trykktestes for om det i praksis lykkes å utnytte den betydelige nye varmekilden, sier han i en pressemelding.

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil prisreguleringer fastsettes til høsten og deretter vil utvalget vedta lovforslaget.KALENDER