Strømprisene ytterligere ned
28. mars 2019
Kraftprisene i Norge gikk i forrige uke ned 5 - 6 prosent til om lag 39 - 40 øre/kWh. I uke 12 var nettoimporten til Norge 332 GWh, som er den sjuende uken på rad med nettoimport.  
Så langt i år har importen av strøm til Norge vært på 1,8 TWh, til sammenligning var det på samme tid i fjor en netto eksport fra Norge på 2,6 TWh. 
Framtidsprisene gikk ytterligere ned i forrige uke. Prisen på kontrakten for nordisk kraft for andre kvartal falt med om lag 8 prosent til 34 øre/kWh, ifølge NVE.

Stort utbud

En kraftig forbedret ressurssituasjon i Norden kombinert med svak etterspørsel, mye vindkraft og billig el i Europa gjør at prisene på kraftmarkedet har falt mye den siste uken.
Kullprisen har fortsatt sin nedadgående trend, og ytterligere dramatikk i det britiske underhuset har igjen satt sitt preg på karbondioksidprisen. Den milde vinteren kombinert med større utbud på gass i Europa har også presset ned gassprisen. Samlet medfører dette at markedsaktørene senker sine prisforventninger for fremtiden, skriver energinyheter.se.
 

Mindre ned-tapping av norske magasiner

Ved utgangen av uke 12 var fyllingsgraden i norske magasiner 37,0 prosent. Fyllingsgraden gikk ned med 1,4 prosentenheter mot 2,1 prosent uken før.
Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 40,4 prosent.

Lavest magasinfylling hadde Øst-Norge (Elspotområde 1) med 17,2 prosent, mens Sørvest-Norge (Elspotområde 2) hadde høyest fylling med 45,2 prosent. (Kilde: NVE)


Grunnet stort utbud på billig el i Europa, falt strømprisene i Norge i forrige uke.
KALENDER