Vellykket test av termisk lager basert på salt
27. mars 2019

Energilagringsselskapet SaltX Technology har nå startet driften av selskapets storskala pilot ved Vattenfalls kraftvarmeverk i nord-Berlin. De første inn- og utladningene er gjennomført med vellykket resultat. Hensikten med lageret er å utnytte overskudds el fra vindparker i Nord-Tyskland i fjernvarmenettet i den tyske hovedstaden.

Sommeren 2017 innledet SaltX og Vattenfall et samarbeid for å oppføre et storskala energilager basert på SaltX løsning basert på nano-coatet salt (NCS). Nå – halvannet år senere - er anlegget installert, testet og satt i drift på Vattenfalls kraftvarmeverk Reuter-C i Berlin. Neste steg for partnerne er å benytte lageret i reell situasjon i flere måneder for å evaluere både teknologi og funksjonalitet.

Den første av to konfigurasjoner av energilageret har en kapasitet på 5 MWh / 0,5 MW som lades med strøm fra elnettet og tapper miljøvennlig varme i Berlins fjernvarmenett. Neste steg og konfigurasjon vil være å lade ut vanndamp med en høyere temperatur under trykk med samme kraft- og lagringskapasitet.
 

Flere partnere

I tillegg til SaltX og Vattenfall er også ETIA, Energiforskning, Öresundskraft og Gøteborgs energi partnere, og Energimyndigheten er med å finansiere pilotprosjektet.

(kilde: Energinyheter.se)


Fakta:

Salt X Technology er et teknologiselskap som utvikler energilager i salt. Selskapet utvikler teknologien rundt dette saltet – som passer til temperaturer og den applikasjonen som ønskes lagret.  Deretter behandles disse saltene med nanopartikler så de kan lades opp og tappes gang på gang –10 000 - vis av ganger, uten å tappes i bestand.

Bakgrunnen for bruk av salt er at det har en veldig høy energiintensitet – ti ganger bedre enn vann, det har lave kostnader – og saltene finnes over alt – blant annet som kalk, og fordi saltene er miljøvennlige.

Kilde: Bladet Norsk Energi nr. 4 2018Vattenfall ønsker å benytte overskuddsvarme fra vindparker i Nord-Tyskland i fjernvarmenettet i Berlin og tester nå ut et storskala energilager basert på nano-coated salt.
KALENDER