Ny rekord for støttemidler fra Horisont 2020
25. mars 2019

Regjeringens ambisjon om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører, ble for første gang nådd i 2018. Norske aktører fikk tilgang på forsknings- og innovasjonsbasert kunnskap for nær 50 mrd. kroner. Mest midler ble mottatt innenfor energi med omlag 1 milliard kroner.

— At norske forskere, bedrifter og offentlige virksomheter har hatt stor suksess internasjonalt er en bekreftelse på at kvaliteten i norsk forskning er høy, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen Røttingen i en melding.

Også Forskningsrådets sentersatsinger, med romslige bevilgninger over tid, har gjennom evalueringer vist seg svært vellykkede og konkurrer godt internasjonalt. Flere nye sentre innenfor viktige samfunnsområder ble etablert i 2018.

Les mer i Forskningsrådet årsrapport eller styrets beretning.KALENDER