Norge vil samarbeide med EU om å nå klimamål
19. mars 2019

Norge og Island sender nå EU forslag til avtale om å samarbeide om å nå målene om minst 40 prosent utslippskutt fra 1990 til 2030. Dersom EU godtar forslaget, vil Norge ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030. Norge vil imidlertid fortsatt stå fritt til å bestemme hvordan de nødvendige utslippene skal kuttes.

– Med en avtale med EU forplikter vi oss til å kutte utslipp hvert år fram til 2030. Dette er en milepæl for å få på plass en avtale med EU. Skal vi nå målene i Parisavtalen, trenger vi mer samarbeid. Med avtalen utvider vi samarbeidet med EU til også å gjelde gjennomføringen av utslippsmålet for 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en melding.


Regjeringen ønsker å oppfylle 2030-målet sammen med EU. En avtale vil legge rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030. Norge vil bestemme innholdet i politikken som skal til for å oppfylle målene. En avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 gjør at alle norske utslipp vil dekkes av EUs klimaregelverk.


– En avtale med EU sikrer en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk. 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster for å beholde verden slik den er i dag. Regjeringen mener at EU bør øke sitt 2030-mål fra 40 prosent utslippskutt til 55 prosent. Norge vil uansett melde inn økt klimaambisjon til FN i 2020, sier Elvestuen videre i meldingen.


Norge har under Parisavtalen meldt inn at vi skal redusere våre klimagassutslipp med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Målet har vi også lovfestet i klimaloven.


Les hele meldingen her.

KALENDER