Parlamentet krever kraftig skjerping av EUs kortsiktige klimamål
15. mars 2019

Torsdag stemte Europaparlamentet over en resolusjon om hvordan EU skal oppnå sine klimamål. Signalene var tydelig: Unionen må øke ambisjonene.

Det viktigste var at Parlamentet krever en kraftig skjerping av EUs kortsiktige klimamål; fra et mål om 40 prosents til 55 prosents reduksjon til 2030, sammenlignet med 1990 års nivå.  

Gårsdagens omstemming skjedde i en fase hvor forhandlingene om EUs langsiktige klimastrategi pågår for fullt. og bør ses som Europaparlamentets innspill til hva som skal inngå i dokumentet. Senest neste år skal EU beslutte hva som skal inkluderes i strategien.  

—Det er veldig positivt at Europaparlamentet tok stilling til å øke EUs 2030-mål til 55 prosent. FNs klimapanel IPCC har advart om hvilken katastrofe som venter oss hvis vi ikke handler nå. Derfor er det viktig at vi legger sterkt press på Kommisjonen og medlemslandene, sier svenske Jakop Dalunde, Europaparlamentariker for Miljöpartiet.

EUs ministerråd forventes å ta stilling til innholdet i Unionens langsiktige klimastrategi i mai.  Frem til da forventes tøffe forhandlinger. 

Linnéa Engström, også Europaparlamentariker for Miljöpartiet, mener at Ministerrådet ikke lenger kan lukke øynene for klimatrusselen:

– Rundt om i Europa vokser raseriet for at ikke noe skjer innen klimaspørsmålene Våre skoleungdommer streiker og krever handlingskraft. Nå har Europaparlamentet vist at man tar denne uroen på alvor og da er det opp til medlemslandene å vise at de også gjør det. (Kilde: energinyheter.se)KALENDER