Spillvarme fra Elkem skal varme idrettshall og smelte snø
14. mars 2019
Orkdal kommune planlegger å koble spillvarme fra Elkem Thamshavn til varmeanlegget i Orklahallen samt å bygge snøsmelte-anlegg rundt det nye folkehelsesenteret.
Orkdal kommune har et overskudd på 250 kWh fra spillvarme fra Elkem Thamshavn som de ønsker å integrere i varmeanlegget for Orklahallen og til snøsmelting i tilknytning til tilkomster til folkehelsesenteret.

Kommunen ønsker å sørge for snøsmelting i sonene med mest persontrafikk som busstopp og forbindelse mellom hovedinnganger og HC-parkering, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

Og ifølge avisen forventer kommunen å spare til sammen 250 000 kroner årlig på å integerere spillvarme i varmeanlegget for Orklahallen og å anlegge snøsmelteanlegg basert på spillvarme utenfor det nye folkehelsesenteret.


Illustrasjon Folkehelsesenteret Orkdal kilde: Orkdal kommune
KALENDER