Mer miljøvennlig fjernkjøling til kristiansandere
12. mars 2019
Om litt starter slepingen av et én kilometer langt  fjernkjølingsrør fra Torsvika til Østre Havn i Kristiansand. Røret skal  forsyne den vestlige delen av byen  med kjøling basert på sjøvann fra 150 meters dyp. Agder Energi Varme kommer dermed nærmere planen om å dekke opp hele sentrum og nye kvartaler med miljøvennlig fjernkjøling.
—Det nye røret skal forsyne den vestlige delen av byen med fjernkjøling – området ved Caledonien og bygg langs Vestre Strandgate, sier Bernt Thorbjørnsen, prosjektleder i Agder Energi Varme til Fædrelandsvennen.

Bytter rør for økt kapasitet

Fjernkjølingssystemet strekker seg blant annet under Otra og opp til Sørlandet sykehus. En ledning krysser Østre Havn via Odderøya og forsyner Kilden med kjøling. Rundt 500 meter av dette røret, med en diameter på 280 millimeter, skal nå byttes ut med det nye røret som har en diameter på 500 millimeter. Med økt rørdiameter økes kapasiteten på fjernkjølenettet. Det vil gjøre det mulig å kjøre mellom 400 og 500 liter vann i sekundet gjennom pumpestasjonen på Tangen.

Inkludert det nye røret i Østre Havn, utvides fjernkjølenettet dermed med rundt to kilometer sammenlignet med dagens nett.   

Flere rør sikrer forsyningen

Harald Ravnevand Nilsen, driftsingeniør for kjøling i Agder Energi Varme, understreker overfor Fædrelandsvennen at de nye fjernkjølerørene vil sørge for at det kan leveres fjernkjøling fra flere kanter av byen, ikke bare én, – både via Østre Havn og via sentrum.
— Hvis det er behov for vedlikehold på ett strekk eller om det skjer noe galt, kan vi levere fjernkjøling fra den andre kanten, sier Nilsen til avisen.

Den planlagte utvidelsen av fjernkjølenettet koster rundt 35 millioner kroner. Når utvidelsen er fullført, vil det ha blitt investert rundt 100 millioner kroner i nettet siden utbyggingen startet i 2001. Planen er å dekke opp sentrum og hele kvartaler med fjernkjøling/frikjøling. I tillegg ser selskapet på aktuelle områder utenfor sentrum.

Kilde: Fædrelandsvennen
 
Les også: Innovativ fjernvarmejubilant - nå også solid på fjernkjøling


Agder Energi Varme vil om kort tid senke et nytt fjernkjølingsrør på ca. en kilometer på 150 meters dyp for å forsyne den vestlige delen av Kristiansand med fjernkjøling. Foto: Agder Energi Varme
KALENDER