Danske politikere vil stimulere til økt bruk av overskuddsvarme
11. mars 2019

Et flertall i Folketinget vil gjøre det mer attraktivt for industrivirksomheter å sende deres overskuddsvarme ut i fjernvarmenettet til forbrukerne. Politikerne jobber nå med en modell hvor energieffektive virksomheter sertifiseres til lavere avgifter ved salg av overskuddsvarme, ifølge Energiwatch.dk.

Dansk Fjernvarme har anbefalt en sertifiseringsordning som skal inneholde to avgifter; en lav for virksomheter som sertifiseres og dermed beviser at deres produksjon av overskuddsvarme er energieffektiv, og at de ikke tilfører ekstra energi for å produsere ekstra overskuddsvarme – den såkalte falske overskuddsvarmen. Den høyeste avgiften rammer virksomheter som ikke er sertifisert.

— Sertifiseringen skal sikre energieffektivitet, og så kan man eventuelt innføre en bagatellgrense for små anlegg, som innebærer at de ikke trenger å bli sertifisert hvis de er små. Man får forenklet systemet, og man får utnyttet mer overskuddsvarme til gagn for klimaet og varmeforbrukerne, sier Jens Joel, energi- og klimaordfører i Socialdemokratiet. (danskfjernvarme.dk)Kilde foto: Enova
KALENDER