Dumper spillvarme på havet
6. mars 2019
I fjor måtte Mo Fjernvarme dumpe varmtvann tilsvarende varmebehovet til 2500 boliger i havet. Med dagens krav i byggeregelverket er planene om utbygging av fjernvarmenettet satt på vent og dumping av overskuddsvarme fra Mo Industripark vil fortsette.
– Synd at grønne, sirkulære industriparker skal straffes med byggtek-standarder som går baklengs inn i framtida, mener lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V).
– Til sammen leverte Mo Fjernvarme ca. 82 GWh fjernvarme i fjor. Utover det hadde vi et overskudd på varmtvann på ca. 35 GWh som tilsvarer oppvarmingsbehovet på ca. 2500 eneboliger – tilsvarende alle eneboliger i Mo i Rana, sier daglig leder i Mo Fjernvarme Terje Sund-Olsen til NRK Nordland.

– Mistet 40 prosent av varmemarkedet

Ønsket om å bygge ut det 30 kilometer lange rørnettet som varmer flere bydeler samt fotballbaner og gågater vinterstid, kan bli satt på vent grunnet ny byggforskrift.

Frem til 2016 var kravet at 100 prosent av bygg over en viss størrelse i fjernvarmeområder skulle kunne dekke varmebehovet med annet enn elektrisitet.

I den nye forskriften, som Kommunal -og moderniseringsdepartementet har ansvaret for, er dette kravet redusert til 60 prosent.

– Vi har faktisk mistet 40 prosent av varmemarkedet i nye bygg sånn som forskriften er formulert i dag, sier han til NRK.

Dette får lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), til å reagere.

– Synd at grønne, sirkulære industriparker skal straffes med byggtek-standarder som går baklengs inn i framtida, skriver han i en kommentar på Facebook.

– Unødvendig

At spillvarme går tapt og mer oppvarming blir helelektrisk bekymrer derimot ikke statssekretær Thorleif Fluer Vikre (Frp) i Kommunal- og moderniserings-departementet. 
– Det er verken ut fra et bygnings- klima- eller energipolitisk perspektiv behov for å begrense bruken av elektrisitet, slik kraftsituasjonen er per i dag og trolig i lang tid fremover, skriver han i en kommentar til NRK.
Uttalelsen fra statssekretæren er oppsiktsvekkende, sier Terje Sund Olsen i Mo Fjernvarme.
– I stedet for å benytte verdifull strøm til oppvarming kan man mye heller bruke for eksempel fjernvarme eller annen termisk varme, sier han.

Følger ikke eget forslag

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg mener også det er underlig at Vikre ikke ser verdien av å bruke andre kilder enn elektrisitet til oppvarming.
– Det er jo blant annet i strid med mandatet til Enova, som skal bidra til både energieffektivisering og tiltak som kan senke forbruket av strøm vinterstid, sier Mellvang-Berg.
Han viser også til at Vikres departement ifjor sendte et forslag om å øke kravet til 80 prosent ut på høring, hvor en del av begrunnelsen var å "bidra til å redusere den grunnleggende utfordringen med høyt strømforbruk i fyringssesongen, noe som kan dempe behovet for investeringer i strømnettet".
– Store deler av samfunnet skal elektrifiseres, samtidig som enorme mengder strøm brukes til oppvarming. Da er det åpenbart fornuftig å utnytte lokal spillvarme, bioenergi og varmepumper til oppvarming for å holde kostnadene kraftnettet nede, sier Mellvang-Berg
Høringen av departementets forslag vær ferdig ifjor sommer, men Vikre kan ikke si noe om når ny forskrift vil være klar. 
– Stortingsflertallet ba regjeringen endre dette for tre år siden. Da er det ganske pinlig at det fortsatt ikke er gjort, sier Mellvang-BergKALENDER