Ny åremålsperiode for Ellen Hambro
5. mars 2019

Ellen Hambro (54 år) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.

Hambro har hatt ulike stillinger i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet og vært direktør i Statens forurensningstilsyn før hun ble direktør i Miljødirektoratet i 2013.Ellen Hambro fikk i statsråd fredag en ny åremålsperiode som direktør for Miljødirektoratet, som innebærer at hun vil lede direktoratet i nye fem år. kilde foto: flickr
KALENDER