Energiminister: —Ingen beslutning tatt om karbonfangst
4. mars 2019

Statsråd Kjell-Børge Freiberg påpeker i en melding at DN tar feil når de  i avisen den 27. februar opplyser at regjeringen trolig har bestemt seg for at det bare blir ett norsk anlegg for fangst av CO₂.

«DN viser til talen jeg holdt dagen før under Gassnovas forskningskonferanse Climit Summit. Jeg registrerer at det har vært oppmerksomhet rundt enkelte av mine formuleringer om det norske karbonfangstprosjektet. Regjeringen har ikke trukket noen konklusjon, presiserer olje- og energiministeren på OEDs nettsider, og skriver videre:


«Granavolden-plattformen sier at regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndteringsanlegg i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.


Norcem og Fortum Oslo Varme gjennomfører nå forprosjektering av CO₂-fangst ved sine anlegg. Samtidig gjennomfører Equinor og deres partnere Shell og Total forprosjektering av et CO₂-lager. Forprosjekteringen vil redusere risikoen i prosjektet og ytterligere avklare mulighetene for hvordan prosjektet kan bidra til at CO₂-håndtering utvikles og spres internasjonalt.


Parallelt med forprosjekteringen forhandler vi med industriselskapene om det statlige bidraget som skal til for å realisere prosjektet.


Når forprosjekteringen er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et demonstrasjonsprosjekt bør realiseres.


Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre prosjektet, vil vi da også ta stilling til om ett eller to fangstanlegg skal være med. Regjeringens vurdering vil legges frem for Stortinget», skriver olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i meldingen.KALENDER