Fjernvarme - grunnlaget for geotermi
1. mars 2019

Under en geotermi-konferanse på Christianborg ble det nylig slått fast at geotermi i Danmark ikke kan eksistere uten fjernvarme.

Fellessalen på Christiansborg var fylt til randen av politikere og representanter fra energibransjen, da den 3. årlige geotermi-konferansen ble avholdt onsdag.

I en politisk debatt med fem energiordførere kom det fram at geotermi i Danmark ikke kan overleve uten et sterkt fjernvarmesystem. Og at det må være et kundegrunnlag for investeringene som skal tas. Det kollektive forsyningsnettet må på en eller annen måte fredes,

— Felles fjernvarme er forutsetningen for at geotermi overhode kan la seg gjøre, slo Socialdemokratiets Jens Joel fast i panelet, som ellers besto av Ida Auken, Radikale, Mikkel Dencker, DF, Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten og Christian Poll, Alternativet.

Tilknytningsplikt nødvendig

Radikale Venstres Ida Auken kom inn på at den nye energiavtalen medførte et oppgjør mot forbrukerbindinger.

— Forbrukerbindinger høres ut som man tar noen og binder benene deres med håndjern. Men det som er viktig er at ingen vil investere i store kollektive løsninger, hvis det ikke er noen som vil benytte seg av dem, sa hun.

Dette støttet Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti:

— Når det varme vannet er hentet opp, skal der også være noen som benytter det. Det kan hende at den nåværende reguleringen er for firkantet. Men det er jeg åpen for å se på, sa han.

Ministeren innledet

Det tettpakkede og høyaktuelle programmet ble innledet av energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som kom inn på geotermiens potensiale.

—Geotermi spiller godt sammen med at Danmark i 2050 skal være klimanøytral sa energiministeren og avsluttet med å si at han håpet på et nytt eksporteventyr.

Det ble også gitt et innblikk i hvor langt Nederland har kommet med sin geotermi, og et ”dommedags-scenarium” fra havbiolog Katherine Richardson fra Københavns Universitet hvor hun poengterte at den grønne omstillingen haster. Det var også en debatt om biomasse kontra geotermi mellom energiprofessor Brian Vad Mathiesen og Kristine van het Erve Grunnet i Dansk Energi. Her var hovedkonklusjonen at det ikke handler om et enten eller, men et både og.

— Geotermi er en mulighet

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen var ordstyrer i den politiske debatten, men kom også selv til orde.

— Vi står overfor en kjempeutfordring. Hvordan kan vi skape disse bærekraftige byene som alle ordførerne vil ha? Geotermi er en mulighet. Det har vært en feil teknologi for fjernvarmen lenge, fordi den er dyr. Og fordi risikoen ligger ved forbrukerne. Det har gjort det vanskelig å se om man skulle satse på det. Nå er det imidlertid kommet nye spillere på banen, sa han med henvisning til Geoop og A.P. Møller Holdings geotermiselskap.

Han fortsatte med å ta tråden opp fra den politiske debatten:

— Det er ingen tvil om at geotermi har et stort potensial. Særlig i Danmark i kraft av at vi har et sterkt fjernvarmenett, som kan avta varmen. Derfor er jeg også glad for å oppleve bred anerkjennelse fra politikerne på Christiansborg om at de ikke vil hive teppet vekk under fjernvarmen ved å frata kommunenes deres planleggingsverktøy, så vi fortsatt kan styrke den kollektive forsyningen, sa direktøren for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

Kilde: Dansk Fjernvarme.Dansk Fjernvarme-sjef Kim Mortensen på talerstolen foran en fullpakket sal med politikere og representater fra den danske energibransjen under danskenes årlige geotermi-konferanse.
KALENDER