CCS-prosjekt i Lysekil støttes av Energimyndigheten og Gassnova
28. februar 2019

Energimyndigheten og norske Gassnova har bevilget økonomisk støtte for gjennomføring av et svensk-norsk demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av karbondioksid ved Preems raffineri i Lysekil.


 

Energimyndigheten støtter prosjektet med 7,7 millioner kroner innen rammen for "Industriklivet", og norske Gassnova støtter prosjektet med 9,5 millioner kroner innen rammen for CLIMIT-programmet. Prosjektet har nylig startet opp og skal avsluttes i desember 2021.

Hensikten er å undersøke mulighetene for å etablere et fullskala anlegg for å fange og lagre CO2 på raffineriets våtgassanlegg, som kan redusere karbondioksidutslippene med 500 000 tonn per år.  Demonstrasjonsanlegget er ett av flere steg i ambisjonen om å opprette et fullskala anlegg i 2025.


Positivt for CCS i Europa

– Det er veldig positivt at Sverige og Norge kan samarbeide og utvikle en banebrytende internasjonal infrastruktur for CCS i Europa fra fangst til transport og lagring, sier Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova.


– CCS-prosjektet i Lysekil kan bli en viktig puslebrikke for å redusere utslippene av drivhusgasser så vi når målet om nettonullutslipp til 2045. Vi setter stor pris på samarbeidet mellom flere svenske og norske organisasjoner hvor man har et helhetsperspektiv som dekker hele verdikjeden, sier Energimyndighetens generaldirektør Robert Andrén.


Flere aktører

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Preem og Chalmers tekniska högskola samt Sintef, Equinor og Aker Solutions. Og det faktum at prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom svenske og norske organisasjoner er ingen tilfeldighet:  

– Norge ligger langt fremme i teknologiutviklingen av karbondioksid, og i Sverige er det mange industrier med stor interesse for å fange drivhusgasser for å redusere deres utslipp.  Ved dette internasjonale samarbeidet gis de best mulige forutsetningene for at et CCS-anlegg skal bli virkelighet, sier Petter Holland, adm. direktør i  Preem.

Prosjektet skal vurdere løsningene og kostnadene langs hele verdikjeden – fra fangst ved raffineriet i Lysekil, til transport og til slutt lagring av gassene ved en lagringsplass utenfor den norske vestkysten. Prosjektet skal også undersøke de regulatoriske hindrene som i dag finnes langs verdikjeden og som hemmer CCS-samarbeidet mellom Sverige og Norge.  

– Det var ikke lenge siden CCS var science fiction, men i dag er teknologien tilgjengelig og sikker.  Nå gjenstår det å fjerne økonomiske og regulatoriske barrierer som hindrer en effektiv og kommersiell bærekraftig CCS-verdikjede, sier Mattias Backmark, leder for forretningsutvikling i Preem.

– For Preem innebærer dette at vi kan fortsette vår satsing på økt produksjon av fornybare drivstoffer, og samtidig holde de lokale punktutslippene nede, sier Mattias Backmark i en melding på svebio.se..kilde foto: Preems.se
KALENDER