Tidenes største skifte av kraftleverandør
27. februar 2019

I fjerde kvartal 2018 byttet rundt 158 000 husholdningskunder, og samlet for året er det gjennomført 577 000 bytter. Aldri før har flere husholdningskunder byttet kraftleverandør innad i ett kvartal eller i løpet av et år.

Det var også en økning i antall leverandørbytter for næringskunder. Økningen er på 3,1 prosentpoeng i forhold til fjoråret. Samlet for året er det gjennomført 65 500 kraftleverandørbytter for næringskunder. Dette er det høyeste antallet leverandørskifter for næringskunder NVE har registrert i løpet av ett år, skriver direktoratet på sine nettsider.

Totalt er det gjennomført rett i underkant av 643 000 leverandørskifter for både husholdning og næringskunder. Dette gir en bytteprosent på 21 %, og er dermed en økning på 1,9 prosentpoeng fra 2017. Det rekordhøye antallet leverandørskifter sammenfaller med en høyere strømpris for 2018 enn 2017.

– I gjennomsnitt var prisen for spotpriskontrakter i overkant av 50 % høyere i 2018 enn 2017. De økte prisene har nok bidratt til rekordtallene i antall bytter av kraftleverandør, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE, Guro Grøtterud i en melding.

I 4. kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 %. Tilsvarende har den dominerende leverandøren i næringsmarkedet 58 % markedsandel. Disse andelene holdt seg stabile over lengre tid. Dette kan tyde på at mange kunder ikke bytter fra den dominerende aktøren i sitt nettområde, eller at den dominerende aktøren klarer å vinne tilbake tapte kunder.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 4. kvartal 2018

KALENDER