Mener solceller på eget tak ikke gagner klimaet
25. februar 2019

Det er en klassisk feiltakelse å tro at man gjør noe bra for klimaet ved å få solceller på eget tak. Solceller er dyre, og de virker best om sommeren når behovet for strøm er minst.

Det sier professor Brian Vad Mathiesen, som bla er ekspert på bærekraftig energi ved Aalborg Universitet, til Energiwatch.dk.

Løsningen er i stedet ifølge professoren, å bruke så lite energi som mulig, å bli bedre til å sende energien videre når vi ikke skal bruke den, og å benytte fornybare kilder hvor det er mulig.

- Helt konkret kan du gå sammen med naboene og starte et laug – en sammenslutning – hvor dere driver et større areal med solceller eller en vindmølle, som dere selv kan benytte energien fra, og som kan sende overskuddsenergi videre til samfunnet, sier han.


Overfor Energy Supply peker professoren samtidig på at for eksempel naturgass heller ikke er den rette løsningen, og utdyper: - Selv om 400.000 danske husholdninger bruker naturgass, burde de i stedet gå over til fjernvarme. Fjernvarme er nemlig skapt av overskuddsvarme, når vi likevel forbrenner avfall eller produserer el på kraftverk, sier Brian Vad Mathiesen, som har deltatt i inernasjonale forskningsprosjekter på fjernvarme i en årrekke.

Les også: Mener EU bør satse på integrerte lokale løsningerProfessor Brian Vad Mathiesen Foto: Sissel Graver
KALENDER