Lavere kraftpriser og mindre ned-tapping i uke 7
21. februar 2019
Mildt vær og fallende brenselspriser har trukket ned prisnivået i det nordiske kraftmarkedet. Norske kraftpriser endte på 43-44 øre/kWh i uke 7, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent sammenlignet med uken før. Fyllingsgraden sank med 2,0 prosent mot 2,9 prosent uken før.
Norge var nettoimportør av kraft for andre uke på rad. Lavere kraftetterspørsel og høy vindkraftproduksjon i Sverige gjorde at det var mindre behov for norsk kraft. I tillegg var det redusert handelskapasitet på forbindelsene til både Danmark og Nederland, noe som til sammen bidro til at norsk produksjon gikk ned med 360 GWh, sammenlignet med uken før.

Mindre nedtapping av magasinene

Ved utgangen av uke 7 var fyllingsgraden i norske magasiner 45,9 prosent. Fyllingsgraden gikk ned med 2,0 prosentpoeng mot 2,9 prosentpoeng forrige uke. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 52,6 prosent.
Lavest magasinfylling hadde Øst-Norge (Elspot-område 1) med 36,3 prosent, mens Sørvest-Norge (Elspotområde 2) hadde høyest fylling med 51,2 prosent.
(Kilde: NVE.no)


KALENDER