Strømprisen ytterligere ned – fyllingsgraden opp
14. februar 2019

Spotprisen for uke 6 gikk ned med 3-4 øre/kWh sammenlignet med forrige uke. Bakgrunnen for prisnedgangen var varmere vær i Norge, som resulterte i et lavere strømforbruk. Fyllingsgraden gikk opp, men tilsiget var mindre enn normalt.

Det var også mye vindkraftproduksjon i Danmark, Sverige og Tyskland som økte tilbudet av rimelig strøm i markedet og trakk den norske prisen ned.

Til tross for nedgangen er strømprisen 13-14 øre/kWh for uke seks i 2019 sammenlignet med uke 6 i 2018.

Norge var nettoimportør av strøm i uke seks grunnet lavere kraftpriser i Europa enn i Norge.

Fyllingsgraden opp

I uke 6 var det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 0,6 TWh eller om lag 87 prosent av normalen. 

I uke 7 er det ventet mildt vær i hele landet med temperaturer 3 til 6 grader over normalen. Det fører til at tilsiget denne uken er ventet å bli 0,6 TWh, som er normalt for årstiden.

KALENDER