Investerer 350 millioner for mer fornybar fjernvarme i Norrköping
12. februar 2019

E.ON forlater Inre hamnen i Norrköping og bygger et nytt biobasert produksjonsanlegg for fjernvarme på Ingelsta industriområde. Samtidig gir E.ON Norrköping kommune kjøpsopsjon på store deler av kvartalet Triangeln som åpner opp for en framtidig byutvikling.

E.ON og Norrköpings kommune har i nært samarbeid lagt planer for Norrköpings byutvikling. Nå kan planene konkretiseres da E.ON vil forlate sitt nåværende spiss- og reserveanlegg for å gjøre det mulig for kommunen å utvikle området til en ny bydel. Som erstatning for anlegget bygger E.ON et nytt spiss- og reserveanlegg på Ingelsta industriområde, en investering på 350 millioner kroner.
 

– Investeringen går hånd i hånd med E.ONs ambisjon om at all energi vi produserer og leverer skal være hundre prosent gjenvunnet eller fornybar senest i 2025. Når Ingelsta er i drift, vil hele vår reserveproduksjon i kommunen være hundre prosent fornybar, sier Marc Hoffmann, Sverige-sjef i E.ON.


– Kjøpsopsjonen gir oss mulighet til å utvikle hele Inre hamnen til en attraktiv bydel i sentrale Norrköping. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med E.ON der våre felles utviklingsplaner gjør at vi sammen jobber for en fortsatt sterk og bærekraftig utbygging, sier Lars Stjernkvist, ordfører i Norrköpings kommune.


Fakta fjernvarme og Inre hamnen i Norrköping

Fjernvarmen i Norrköping produseres ved kraftvarmeanlegget Händelöverket, som gjenvinner energi fra restprodukter. Ved ekstremt kalde dager eller avbrudd i den ordinære produksjonen blir reserveanlegg benyttet. E.ON har to reserveanlegg i Norrköping: Skeppsdockan – som erstattes av Ingelsta i 2021/2022 – og Navestad – som ble konvertert til biobrensel i 2018.


Inre hamnen er en ny bydel i Norrköping der kommunen planlegger for boliger, arbeidsplasser, badeplasser og nye kanaler. Området vil bli bygget ut etappevis og vil ferdigstilt romme ca. 3000 boliger. (Energinyheter.se)Foto: Marc Hoffmann, Sverige-sjef i E.ON og Lars Stjernkvist, ordfører i Norrköpings kommune
KALENDER