Klart for fornybar varme i Sandnes
5. februar 2019
I forrige uke åpnet ordfører Stanley Wirak det nye rådhuset i Sandnes. Mandag sto han for en ny milepæl i byen ved å erklære Lyses fjernvarmenett ved rådhuset for offisielt åpnet. Det innebærer at Sandnes sentrum og Havneparken går fra fossil til fornybar oppvarming. 
Ordfører Stanley Wirak uttrykte begeistring for at Sandnes tenker på en miljøvennlig fremtid:
—Dette er en stor dag for mange, og det viser at vi for alvor markerer oss som en grønn by. Dette er fremtiden, og det er et strålende eksempel på hva det offentlige får til hvis vi samarbeider, sa han.
 
Og skal vi tro administrerende direktør i Lyse Neo Audun Aspelund, får Sandnes nå intet mindre enn "verdens beste varme- og kjøleløsning":
—Varmen kommer fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus og kjølingen er kaldt vann fra 120 meters dyp i Gandsfjorden. Her utnytter vi spillvarme som ellers ville gått tapt under forbrenning av avfallet vårt. Det er selvsagt bedre å fyre for gaukene i Sandnes enn for kråkene på Forus, ler han.

Neste etappe blir bygging av aksen videre til Stavanger Øst, slik at også denne delen av regionen får ta del i skiftet.

Fjernvarme til byggtørk for rådhuset


Også under byggingen av det nye rådhuset i Sandnes har det vært fokus på miljø. Da ble det benyttet fjernvarme til byggtørk til erstatning for propan eller olje som brukes tradisjonelt. Dette har bidratt til å gjøre selve byggingen klimanøytral.  
 
I tillegg til nybygg som rådhuset og Sandnes Sparebank sitt nye kontorbygg går også andre bygg fra fossil til fornybar energi. Flere bygg i sentrum har tidligere blitt oppvarmet av fossil gass, nå erstattes gassen med fjernvarme. 

Næringsbyggene i Havneparken som benytter fjernvarme er med på å redusere strøm- og effektbehovet på kalde dager, og frigir dermed elektrisitet til andre formål.

Miljøvennlig kjøling om litt

Mange av varmekundene ønsker også kjøling. Lyse har derfor satt i gang en omfattende utbygging av et frikjølenett på Forus og i Sandnes. Her hentes kaldt vann fra Gandsfjorden på Forusstranda, og pumpes til Sandnes gjennom en 4,5 kilometer lang overføringsledning i fjorden. Dette er den klart mest miljøvennlige kjøleløsningen som finnes.
— Gjenbruk av restavfall som varme er sirkulærøkonomi i praksis, og vi er veldig glade for at Sandnes kommune viser at de tar miljøet på alvor ved å velge denne klimanøytrale løsningen, sier Aspelund i en melding.
 


Fra åpningen av Lyse Neos fjernvarmenett: fra v. :Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo, ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune, og Laila Haugland, prosjektleder for Havneparken for Sandnes Tomteselskap. Kilde foto: Lyse as
KALENDER