Rekordproduksjon av miljøvennlig fjernvarme i Stjørdal
4. februar 2019

Januar ble Stjørdal Fjernvarmes beste produksjonsmåned og 2018 ble selskapets beste produksjonsår siden det flisbaserte anlegget ble tatt i bruk i 2015.

Og ifølge Audun Brenne daglig leder i Stjørdal Fjernvarme og markedsdirektør i Statkraft Varme, skyldes ikke rekordene bare lavere temperaturer, men også at byen stadig vokser:


—Vi ligger sentralt til i en by i god utvikling og det ser vi klare resultater av. Fjernvarmeanlegget på Lillemoen leverer til både offentlige og private aktører, som forsvaret, samt aktører på næringsområdene i kommunen, hvor det stadig er utvikling med bygging, og det betyr og også mulige nye kunder for oss. Fjernvarmenettet har en veldig god utbredelse i byen med tanke på forsyning i dag og framover. Og vi utvider stadig for levering av fornybar energi til nye kunder, sier Brenne til lokalavisen Bladet.

Han påpeker også at den den nye sentrumsplanen for Stjørdal er svært interessant for selskapet som energileverandør: 
-Vi kan levere fjernvarme både for å holde gater og gangveier fri for holke til byggtørke /-varme, og i tillegg benytte fjernvarme til å levere kjøling. Stjørdal sentrum har en interessant profil. Det er en by som fortettes, og her er vi godt posisjonert for å levere mer energi, sier Audun Brenne til Stjørdalsavisen Bladet.-Dette er en milepæl i miljøarbeidet i Stjørdal kommune, sa ordfører Ivar Vigdenes i sin åpningstale da Lillemoen varmesentral ble åpnet i mai 2015. Anlegget, som erstatter mindre miljøvennlige energiformer som olje, vil redusere CO2-utslippene i Stjørdal med 10.000 tonn CO2 i året, la han til. Produksjonen har økt kraftig siden den gang og vil fortsette å vokse.
KALENDER