Kullkraft erstattes stadig oftere med fornybar energi i EU
1. februar 2019

Kullkraften i EU reduseres mest i land som benytter fornybar energi, viser en fersk rapport. Det motsier påstanden om at disse landene i første omgang velger å benytte gass som alternativ til kull på kort sikt.

Ny energiproduksjon fra vind, sol- og biomasse har for en stor del erstattet kull i 2018. Det gjelder spesielt i Tyskland, Frankrike og Storbritannia, ifølge en studie som nylig ble foretatt av det europeiske Elstatsbyrået og av to ledende energipolitiske forskningsinstitutter.

Fornybar energi, som fortsatte å øke i 2018, utgjør i dag 32,3 prosent av den totale elproduksjonen i EU, en økning med to prosentenheter sammenlignet med året før, ifølge en rapport som ble publisert den 30. januar 2019.Bildet viser et av RWEs kullkraftverk - tatt om natten. Foto: Creative Commons, kredit: Benita5
KALENDER