Ny app viser tilgangen på el og fjernvarme
31. januar 2019

Ved HSB Living Lab tester forskere ved Chalmers tekniska högskola en egenutviklet app, som hjelper beboere å organisere og følge eget energiforbruk. Appen kan også bidra til å redusere effekttopper og miljøpåvirkning ved endret adferdsmønter.

Ero er en app som gjør det enkelt for beboerne i HSB Living Lab å planlegge hvilke energikilder de vil benytte, og ser hvordan tilgangen er på disse i el- og fjernvarmesystemet på et visst tidspunkt.  

– I stedet for å bare oppmuntre forbrukerne til å redusere sitt eget energiforbruk, gir Ero tips når det kan være smart å eksempelvis benytte husholdningsapparater eller varmtvann ut fra hvilke energikilder brukeren selv foretrekker, sier Sara Renström, doktorand ved Chalmers.

I takt med at smart informasjons- og kommunikasjonsteknologi innføres i energinett, boliger og husholdningsapparater, skapes nye muligheter for leveranse av energi, forbruk og interaksjon.

– Ero er en del av en større satsning for at forbrukeren skal bli mer engasjert i sitt eget forbruk. Den overordnede hensikten er å utforske hvilke roller husholdninger kan ha i fremtidens smarte energinett og hvilke digitale løsninger som kreves for å gjøre det mulig, sier Ulrike Rahe, prosjektleder og professor i industridesign ved Chalmers.

Da appen henter prognoser fra energinettene kan forbrukeren for eksempel dusje eller lade sin mobil når det er stor produksjon av et ønsket energislag i nettet.  Eller unngå å gjøre det når det kreves mye fossile brensler i el-  eller fjernvarmesystemet.

Energileverandørene får dessuten verdifulle prognoser om forbruksdata når appen benyttes.  

– I det framtidige energisystemet kan det være til stor nytte med bevisste og engasjerte sluttbrukere av energi.  

De kan bistå til å redusere effekttopper og miljøpåvirkningen ved  å endre adferdsmønster, og vi ser Ero-appen som en god måte å prøve disse mulighetene på, sier Ulf Hagman, utviklingsleder ved Göteborg Energi, som er med å finansiere prosjektet.

Den tekniske løsningen krever at smart-plugs installeres i leilighetene for å koble brukerne til eiendommens energisystem og for å samle inn energidata. I fremtidens smarte hjem vil funksjonene i stedet være i hjemmet.

Kilde: energinyheter.se



Foto: DHB
KALENDER