OED inviterer til åpent møte om energimerkeordningen for bygg
21. januar 2019

Olje- og energidepartementet inviterer til et åpent møte om energimerkeordningen for bygg torsdag 7. februar 2019. Møtet vil bli avholdt i samarbeid med Enova som under møtet vil presentere et nytt konsept for beregning av bygningers energikarakter. 

Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft i 2010. Den daglige forvaltningen av ordningen ble overført fra NVE til Enova i 2016. Formålet med flyttingen var å videreutvikle ordningen og se den i sammenheng med andre virkemidler.
 

Enova arbeider med å videreutvikle energimerkeordningen for bygg. På møtet vil Enova presentere et nytt konsept for beregning av bygningers energikarakter. Enova vil også presentere status for arbeid med kompetansekrav for eksperter og hvordan markedet kan gis tilgang til data fra energimerkedatabasen.
 

Det vil bli anledning til å komme med synspunkter og spørsmål til Enovas arbeid.

Tidspunkt: Torsdag 7. februar 2019 kl. 09.00-12.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Påmelding per e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no, innen 4. februar 2019.

Program:

  1. Velkommen v/Olje- og energidepartementet
  2. Enova presenterer forslag til videreutvikling av energimerkeordningen for bygninger
  3. Spørsmål og synspunkter til Enovas presentasjon
  4. Lett lunsj
kilde: Olje- og energidepartementet


KALENDER