Vel 400 millioner kroner til miljøvennlig energiforskning
17. januar 2019

Energix-programmet i Norges forskningsråd gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Totalt 90 prosent av midlene går til prosjekter der næringslivet enten er i førersetet eller er partner i prosjektet, som sikrer relevans for næringslivet.

– Vi har ledende forskningsmiljøer på flere felt innen energiforskningen. Vi har også sterke næringstradisjoner på mange av de samme områdene. Jeg tror samarbeidet mellom akademia og næringslivet er nøkkelen for å gå raskere fra forskning til forretning. Derfor er det gledelig at næringslivet er en svært aktiv deltager i årets prosjekter, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en melding.

 

Transport, industri og digitalisering av energisystemet

Omlegging til miljøvennlig energi i transportsektoren er viktig for å nå norske klimamål. I årets tildeling bevilges over 130 millioner kroner for å utvikle forskjellige teknologier innen transport. Det er snakk om ulike løsninger for bruk av hydrogen, batteri og biodrivstoff samt prosjekter innen elektrisk ladeinfrastruktur.

Et annet viktig område er energisystemet, hvor digitalisering er et nøkkelord. Digitalisering er viktig for å utvikle framtidens bærekraftige og sikre nett. Industrisektoren er også sentral i årets tildeling. Flere prosjekter handler om å finne løsninger som får ned energibruk og klimagassutslipp.

Energix er Forskningsrådets store program for miljøvennlig energi og tildeler midler til både forskere og næringsaktører. Programmet mottar størstedelen av sine midler over budsjettet til Olje- og energidepartementet.

 

Seks prosjekter støttet under virkemiddelet Pilot-E


Det er også verdt å merke seg at seks nye prosjekter fikk støtte under det nye virkemiddelet Pilot-E like før jul. Målet er å gi ny teknologi en raskere vei fra idéstadiet til den tas i bruk. Pilot-E er et samarbeid mellom Energix-programmet i Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Les mer om dette her. Se også listen over prosjekter som fikk tildeling her.

Totalt får energiforskningen over 400 millioner kroner gjennom Energix og Pilot-E.Kilde illustrasjon: Norges Forskningsråd
KALENDER