Nok en bydel i Mo i Rana skal varmes med overskuddsvarme
20. desember 2018
Mo Fjernvarme AS har fått grønt ly til å utvide fjernvarmenettet med vel to kilometer til bydelen Gruben i Mo i Rana. Når alle nybyggene i Gruben er tilkoblet vil energileveransen av overskuddsvarme fra Mo Industripark i den nye bydelen bli på om lag 2,8 GWh/år.
— Dette er en bydel som vi lenge har ønsket å tilknytte, men som det tidligere har vært vanskelig å regne hjem. Vi er glade for at det nå foreligger avklaringer rundt skolebygg og en ny reguleringsplan for Gruben bydelssentrum. Det ligger svært godt til rette for dette prosjektet nå, og vi ser et ytterligere vekstpotensial i  denne aksen østover langs E12, i forbindelse med den planlagte nye storflyplassen for Helgeland på Hauan.  

Dette er et viktig skritt videre med tanke på utvikling av vårt fjernvarmenett og en ny grønn bydel i Mo i Rana. Per november i år er gjenvinnings-/fornybarandelen i vår produksjon på  hele 99,6 %. Samlet leveranse av overskuddsvarme i fjernvarmenettet er 73 GWh/år , sier Terje Sund-Olsen til fjernvarme.no.
Teamet i Mo Fjernvarme: F.v. Ronny T. Straum (driftsingeniør), Morten Sund (driftstekniker), Terje Sund-Olsen (daglig leder) og Jørn Hanssen (teknisk sjef). Kilde foto: Rana Blad.
KALENDER