Ja til milliardinvestering i miljøvennlig fjernvarme i Uppsala
18. desember 2018

Det svenske statseide Vattenfall har nå besluttet å investere totalt 3,5 milliarder kroner i produksjons-anlegg og nettinfrastruktur i Uppsala, for å strømlinjeforme varme-produksjonen og fase ut fossile brensler. I tillegg undersøkes forutsetningene for å installere en turbin for elproduksjon.

I tråd med «Uppsala Climate Protocol partnership» har Vattenfall satt som mål å halvere karbondioksidutslippene innen 2020, og å bli helt klimanøytral innen 2030. Dette målet vil nå nås.

—For Vattenfall er dette en stor og viktig investering for å etablere en fossilfri fremtid for oss og våre kunder. Ved å erstatte våre fossile brensler i Uppsala vil det gi et betydelig bidrag til Uppsala kommunes innsats for å bli klimanøytral innen 2030, sier Magnus Hall, styreleder i Vattenfall i en kommentar.

Investeringen i en ny varmesentral innebærer at Vattenfall vil forbrenne 100 prosent fornybart og resirkulert brensel. Det er gledelig og positivt for Uppsala at Vattenfall nå har bestemt seg for å investere i et nytt varmeanlegg, som er et viktig skritt for Uppsala-regionen for å nå sine klimamål, sier Erik Pelling, ordfører i Uppsala kommune i meldingen.

Fram til nå har Vattenfall gjort en rekke endringer i deres produksjonsanlegg i Uppsala. Anlegget i Boländerna, Uppsala har gradvis blitt konvertert fra å benytte torv og fossil olje til å benytte henholdsvis flis og bioolje. En stor mengde effektiviseringsarbeid er også gjennomført.

Vattenfall vil også under byggingen av anlegget gjøre forberedelser for å kunne oppføre en elproduksjonsturbin.

—Vi har lyttet til våre aksjonærer i Uppsala som er klare på at lokal elproduksjon er viktig for regionen, og har allerede tatt neste skritt, som er å undersøke hvilke tiltak som må gjøres for også å installere en turbin, sier Ulrika Jardfelt, nylig utnevnt direktør for Vattenfall Varme i Sverige, i meldingen fra Vattenfall.  KALENDER